ÚVOD

 • Odběrové stanoviště pro indikované pacienty s podezřením na Covid-19 - pondělí až pátek 9:30 až 13:30

Omezení ambulantního provozu Nemocnice Pelhřimov od 26.10.2020 - ZDE

Nemocnice Pelhřimov od středy 14. října 2020 omezuje plánovanou operativu na všech odděleních. Na základě konzultace v rámci Covid skupiny jejímiž členy jsou nemocnice, hygienická stanice a zřizovatel, je toto opatření prozatím plánováno na 14 dní.  Akutní péče a ambulantní péče pro pacienty je zajištěna i nadále. Důvodem tohoto opatření je zvyšující se počet hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19 včetně nutnosti vyčlenit další lůžka pro pacienty s tímto onemocním a nepříznivou epidemiologickou situaci v okrese Pelhřimov.  
Za poslední dny narostl počet hospitalizovaných Covid-19 pozitivních pacientů. Aktuálně máme celkem 22 pacientů, z toho 2 hospitalizované na oddělení ARO. Situace se neustále vyvíjí. Nemocnice má ke včerejšímu dni 17 zaměstnanců v nařízené izolaci a 5 v karanténě a lze očekávat, že toto číslo bude navzdory přijatým opatřením narůstat. Tím, že omezíme péči u výkonů, které snesou odklad, zajistíme dostatek personálu pro akutní a hospitalizované pacienty, kteří tuto péči aktuálně potřebují. Ambulantní péči prozatím poskytujeme v plném rozsahu.

Na pracovišti urgentního příjmu naší nemocnice rovněž narůstá počet pacientů a zajištění jejich zdravotního stavu vyžaduje časově náročnější práci. Velmi často se na nás obracíte s dotazem, ať již telefonickým nebo osobním, na možnost testování na onemocnění Covid-19. Test na onemocnění Covid-19 Vám může indikovat pouze praktický lékař nebo Krajská hygienická stanice. Další možností je testování, které si sami uhradíte tzv. "samoplátci". Všechny informace této možnosti naleznete na stránkách: odbery.kr-vysocina.cz. Pracoviště urgentního příjmu tudíž náběry neprovádí.


Aktuální informace k odběrům na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2


Na www.kr-vysocina.cz zveřejněna tisková zpráva:  Kraj pořizuje nový nemocniční informační systém pro všech pět zřizovaných nemocnic


Vážení návštěvníci, v návaznosti na nařízení, které stanovuje povinnost nošení roušek ve zdravotnických provozech nabízíme možnost zakoupení jednorázových roušek na infocentru v hlavní lůžkové budově mimo běžnou provozní dobu lékárny.


ODBĚROVÉ MÍSTO (MUDr. Jaroslav Houser)

V naší nemocnici je opět v provozu odběrový stan, ale pouze pro potřeby KHS Kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov a pouze určené dny v týdnu. 


Výzva hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka veřejnosti
Na základě pravidelných informací, které mi poskytuje vedení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě upozorňuji spoluobčany i touto cestou na mírně se zhoršující epidemiologickou situaci v našem regionu a s tím související narůst počtu spoluobčanů pozitivních na COVID-19. Apeluji na všechny obyvatele i návštěvníky Vysočiny, aby důsledně a uvědoměle dodržovali všechna hygienickou stanicí nařízená nebo doporučená opatření – nošení roušek, důslednou dezinfekci rukou, udržování dostatečné vzdálenosti v obchodech nebo na zastávkách, minimalizovali  shromažďování v uzavřených objektech apod. Pokud se nám společně bude dařit držet čísla pozitivně testovaných díky odpovědnému chování v rozumných mantinelech, je pravděpodobné, že krajská hygienická stanice nebude muset vyhlašovat nová nebo rozšiřovat platnost již nařízených mimořádných opatření. Pracovní skupina COVID krajského krizového štábu pravidelně vyhodnocuje všechna aktuální data. Za všechny její členy bych byl velice rád, aby opatření na Vysočině zůstala povětšinou v režimu dobrovolně dodržovaných opatření.
S díky za pochopení MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina


Dne 24.6.2020 byl ředitel nemocnice Ing. Jan Mlčák, MBA zvolen starostou města Jindřichův Hradec. V návaznosti na tuto skutečnost, byl uvolněn k výkonu veřejné funkce. Po dobu výkonu funkce starosty byl  Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1230/21/2020/RK s účinnosti od 1.7.2020 jmenován ředitelem nemocnice Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA.


Před dvěma lety byla při vzájemném jednání pana ředitele Jana Mlčáka s panem Vladimírem Kozlerem, jednatelem společnosti RIMOWA, projednána myšlenka podpory dětského oddělení nemocnice formou poskytnutí finančního příspěvku prostřednictvím nadace pana Dietera Morszecka. V průběhu navazujícího období, na základě vzájemné komunikace, došlo k bližší specifikaci tohoto nápadu. Dne 16.4.2020 byla ředitelem Janem Mlčákem a následně dne 5.5.2020 panem Dieterem Morszeckem podepsána Darovací smlouva mezi Nemocnici Pelhřimov a nadací Dieter Morszeck Stiftung, na základě které poskytne nadace částku ve výši 2.000.000,-Eur určených výhradně na stavbu nového pavilonu, a to části týkající se dětského oddělení. Tato významná částka (více než 50 mil. Kč) posílí krajské investiční prostředky vynaložené na stavbu nového pavilonu.


--- Provoz ambulantní péče Nemocnice Pelhřimov s platností od 27.4.2020 ---


 • Pohotovostní služba nemocniční lékárny v horní části areálu: pondělí 28.9.2020 - 10,00-18,00 hodin.
 • Z důvodu epidemie Covid-19 je až do odvolání zrušena psychoprofylaxe (přednášky) pro těhotné.
 • Zákaz návštěv v Nemocnici Pelhřimov od 9.9.2020 - ZDE
 • Dne 6.8. a 7.8. bude onkologická i radioterapeutická ambulance uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme všem za pochopení.
 • Dne 18.8 a 25.8 nebude mamární ani GIT tým a to z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme všem za pochopení
 • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
 • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
 • Resuscitační tým má díky sponzorovi nové batohy - více ZDE
 • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ - zahájení výuky od 1.9.2020  – ZDE
 • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE

                                                                        

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa:Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315