ÚVOD

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa: Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

POZOR - ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a nárůstu respiračních onemocnění v okrese Pelhřimov vyhlašuje Nemocnice Pelhřimov s účinností od dnešního dne tj. 22.října 2021 do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV na lůžkových odděleních.

Zákaz návštěv se netýká:
- doprovodu u porodu s tím, že na oddělení šestinedělí je povolena návštěva třetí osoby za dodržení všech aktuálních epidemiologických podmínek (viz níže), a to 1x denně po dobu 30 minut,
-  nezletilých pacientů hospitalizovaných na dětském oddělení,
-  návštěv u nevyléčitelně nemocných pacientů v terminálním stadiu, ale vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení.

Tyto návštěvy jsou možné za podmínky, že osoba navštěvující pacienta prokáže dle platných nařízení:

 • absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo
 • absolvování antigenního testu s negativním výsledkem nebo
 • doloží doklad, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 nebo
 • doloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19

V celém areálu pelhřimovské nemocnice  platí povinnost nošení respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a povinnost provádět dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během svého pobytu v nemocnici.

Děkujeme za pochopeníDobrovolnický program ve zdravotnictví - ZDE

 

 


Propagační materiál k problematice očkování proti COVID-19 vytvořený Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s Centrálním řídícím týmem Chytré karantény. Proč se nechat očkovat proti onemocnění covid-19 včetně
posilovacích dávek?
Nejčastější dotazy k očkování proti covid-19

 

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA DNE 28.9.2021

 
- otevřena je lékárna Nemocnice Pelhřimov - výdejna v  hlavní lůžkové budově
- otevírací doba 10.00 - 18.00 hod

 

Aktuální stavební práce na novostavbě


Kantýna v hlavní lůžkové budově je v současné době uzavřena.


 

Návštěvy na lůžkových odděleních Nemocnice Pelhřimov

S účinností od 9. 6. 2021 budou v Nemocnici Pelhřimov povoleny návštěvy na lůžkových odděleních akutní péče (mimo covid jednotku) ve středu a v neděli od 14 do 16 hodin. Všechny návštěvy jsou možné za podmínky, že osoba navštěvující pacienta prokáže:

 • absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nejdéle před 7 dní před návštěvou nebo
 • absolvování antigenního testu s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodin před návštěvou nebo
 • doloží doklad, že absolvovala nejdéle 72 hodin před návštěvou antigenní test prováděný v rámci povinného testování zaměstnanců s negativním výsledkem nebo
 • doloží doklad, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní testování s negativním výsledkem ve škole nebo školském zařízení nebo
 • doloží doklad, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 nebo
 • doloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

U každého pacienta je dovolena účast pouze 2 osob s použitím respirátoru FFP2 nebo NK95 bez výdechového ventilu za dodržení všech opatření nemocnice (možno zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice).

 

Omezení návštěv na porodnici a šestinedělí:

 • je povolena pouze třetí osoba. Třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem na porodní sál, antigennímu testu a zároveň potvrdí, že nemá příznaky onemocnění Covid-19 (teplota nesmí dosáhnout 37 stupňů celsia). Pobyt je možný pouze na samostatném boxu se sociálním zařízením, s respirátorem FFP2 nebo NK95 bez výdechového ventilu (respirátor je možné zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice). Antigennímu testu se třetí osoba nemusí podrobit v případě, že doloží negativní výsledek PCR testu ne staršího 7 dní nebo POC testu ne staršího 72 hodin, popř. certifikát MZ ČR o provedeném očkování (nejméně 22 dní po aplikaci první dávky), popř. při doložení zprávy o prodělaném onemocnění Covid-19 (neuplynulo-li více než 180 dní)

          na oddělení šestinedělí je povolena návštěva třetí osoby za výše uvedených podmínek, a to 1x denně po dobu 30 minut.


 

Společnou výzvu hejtmana, ředitelů IZS a vedení krajských nemocnic, kteří žádají o respektování všech zavedených protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 naleznete ZDE.


 

 

Duchovní služba

V Nemocnici Pelhřimov je každou středu a čtvrtek přítomen kaplan Mgr. Jan Blažek, který poskytne nebo případně zprostředkuje kontakt na duchovní z ostatních státem uznaných církví a náboženských společností. Duchovní služba je součástí komplexní péče poskytované pacientům Nemocnice Pelhřimov. Nemocničního kaplana je možno kontaktovat na tel.: +420731/691 313 nebo e-mailem: kaplan.blazek@gmail.com.


 

Nemocnice Pelhřimov poskytuje služby na vysoké úrovni, kvalitně a bezpečně

Nemocnice Pelhřimov obhájila akreditaci u Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Šetření se uskutečnilo ve dnech 21.- 22. 1. 2021. Nemocnice prokázala, že poskytuje služby na vysoké úrovni, kvalitně a bezpečně. Auditoři ohodnotili akreditaci s výslednou známkou 9,8 z 10 možných. „Naším dlouhodobým cílem je udržení nastavené kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,“ sdělila manažerka kvality Nemocnice Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská Dis.

Cílem akreditačního šetření je ověřit, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů. Tříčlenná komise hodnotila kvalitu poskytované péče, ale i technické zabezpečení, služby a komplexně celé zázemí nemocnice. „Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kterým děkuji za jejich přístup, ochotu, zodpovědnost a dobře odvedenou práci. Díky nim se i nadále naše zařízení řadí k poskytovatelům zdravotních služeb s vysokou úrovní,“ řekl ředitel Nemocnice Pelhřimov Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA.  Platnost nového certifikátu je do 22. 1. 2024. 

Akreditace se v nemocnici koná vždy jednou za tři roky. První šetření se uskutečnilo v roce 2008. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním a systematickým sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ve všech provozech nemocnice.


Aktuálně
 
 • Antigenní testování pro pedagogické pracovníky v Nemocnici Pelhřimov, více - ZDE
 • Informační letáky MZCR COVID-19 - ZDE
 • Z důvodu epidemie Covid-19 je až do odvolání zrušena psychoprofylaxe (přednášky) pro těhotné.
 • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
 • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
 • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ - zahájení výuky od 1.9.2020  – ZDE
 • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE
 

                                                                

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Projekt DOBROVOLNICTVÍ v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315